Inloggen
kinderopvang
Ouders Medewerkers
Inloggen
gastouderbureau
Ouders Gastouders

Integraal Kindcentrum (IKC) De Triangel is geopend.

Helaas moest de officiële opening eerder dit jaar door de lockdown worden uitgesteld, en was de opening nu op 9 februari, door de maatregelen, wat meer ingetogen dan gepland. Maar door het nieuwe logo te onthullen en de vlag te hijsen werd IKC De Triangel officieel geopend. Jurre Mateman (groep 8) en Liselotte-Sophie Eising (groep 7) hadden de eer om openingshandeling te verrichten. Beide leerlingen waren recentelijk jarig en mochten daarom de nieuwe vlag hijsen.

Om klaar te zijn voor de toekomst is Basisschool De Triangel per 1 januari een IKC. Een IKC is een plek voor kinderen waar naast het basisonderwijs ook kinderopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang wordt geboden. Door al deze facetten onder te brengen in één multifunctioneel gebouw wordt een doorgaande lijn gecreëerd voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar en versterken opvang en school elkaar. Kinderopvang Bambi verzorgt de kinderopvang binnen IKC de Triangel. Op dit moment wordt er peuteropvang en buitenschoolse opvang aangeboden. Er zijn plannen om in de toekomst ook een kinderopvang te realiseren op IKC De Triangel. De opvang bij IKC de Triangel is ook toegankelijk voor kinderen die naar andere basisscholen (zullen) gaan. Bij de peuteropvang worden de kinderen door middel van vroeg- en voorschoolse educatie op een speelse wijze voorbereid op de basisschooltijd.

Buitenschoolse opvang en Zwem-BSO

Op 31 augustus 2020 startte buitenschoolse opvang (bso) De Triangel. Van maandag tot en met vrijdag wordt er voor- en naschoolse opvang aangeboden in het schoolgebouw ‘Triangel Laag’ aan de Dalweg in Aalten. De bso is geopend van 07:00 uur tot 08:30 uur en van 14:00 uur tot 18:30 uur. Op studiedagen en in de schoolvakanties kunnen kinderen de gehele dag terecht bij de bso. Vervoer van- en naar de bso voor andere basisscholen in Aalten wordt kosteloos aangeboden door Bambi. Kinderen van vier tot dertien jaar oud zijn verschillend. De invulling van de buitenschoolse opvang is dat daarom ook. Kinderen weten zelf wat ze willen en kijken daarom samen met hun leidster naar de invulling van hun bso-moment. Ouders spreken vaste dagdelen af met Bambi of werken met een flexibele planning.

Ook is er al gestart met Zwem-bso voor een groep kinderen. Iedere vrijdagmiddag gaan de kinderen met een pedagogisch medewerker van Bambi naar zwembad ’t Walfort en krijgen daar zwemles. Na de zwemles mogen ze nog even spelen op de bso tot ze opgehaald worden. Hier zijn – behalve de kosten voor de opvang – geen extra zwemleskosten aan verbonden (met uitzondering van inschrijfgeld en diplomageld). In zestig schoolweken behalen de kinderen hun A- en B-diploma.

Peuterplus

Op 4 januari zou ook de PeuterPlus starten bij IKC De Triangel. Dit werd echter vanwege de lockdown uitgesteld. Op dinsdag 9 februari werden wel de eerste peuters van peutergroep De Rupsjes welkom geheten bij D?e Triangel. PeuterPlus is de opvolger van de vroegere peuterspeelzaal. Bij de PeuterPlus kunnen peuters zich (extra) voorbereiden op hun basisschooltijd. Via deze voor-en vroegschoolse educatie wennen kinderen aan het samen met andere kinderen de dag doorbrengen. Door de veilige omgeving leren peuters dat ze zich ook op andere plekken thuis voelen. De dagen zijn leuk, leerzaam en uitdagend. Door de plek in het schoolgebouw vindt de PeuterPlus letterlijk en figuurlijk aansluiting met de kleuters van IKC De Triangel. Op deze manier wordt de stap naar de basisschool een stuk kleiner en natuurlijker.

‘s Ochtends wordt er een ochtendprogramma (08:30-12:30 uur) aangeboden waarbij het schoolse van een peuterspeelzaal vorm krijgt. ‘s Middags is er geen vast programma omdat er dan ook ruimte is om even te slapen. De middagen zijn dus ‘minder schools’ maar ook dan worden er heel wat leuke activiteiten georganiseerd. De openingstijden van de PeuterPlus zijn van 07:00 tot 18:30 uur. Men kan kiezen voor een gehele dag opvang (vanaf 07:00 uur, 07:30 of 08:30 tot 18:30 uur), een ochtend (vanaf 07:00 uur, 07:30 of 08:30 tot 12:30 uur) of een middag (14:00-18:30 uur).

Contact opnemen

Bel met Marja of Lianne

Wie kind(eren) wil aanmelden voor de bso, Zwem-bso of PeuterPlus op De Triangel kan zich aanmelden door contact op te nemen met Bambi.

0543 473288 info@kinderopvangbambi.nl
Marja Rexwinkel en Lianne Westerveld