Inloggen
kinderopvang
Ouders Medewerkers
Inloggen
gastouderbureau
Ouders Gastouders

De Triangel wordt per 1 januari 2021 een Integraal Kindcentrum en opent BSO en PeuterPlus

Om klaar te zijn voor de toekomst wordt De Triangel per 1 januari 2021 een IKC. Een IKC is een voorziening voor kinderen van 0 tot 13 jaar, waar vroeg- en voorschoolse educatie, peuterbegeleiding/peuterspeelwerk, kinderopvang, onderwijs en buitenschoolse opvang (BSO) samengaan en elkaar versterken in een multifunctioneel gebouw.

Kinderopvang Bambi zal binnen het nieuw te vormen IKC de kinderopvang en buitenschoolse opvang organiseren. Deze opvang is toegankelijk voor kinderen van de Triangel maar ook voor kinderen die naar andere basisscholen (zullen) gaan. Om de centrale gedachte van een IKC (doorgaande en ononderbroken ontwikkeling van kinderen) te versterken en te waarborgen, zal de directeur van De Triangel, de heer Ruud Kraaijvanger, tevens leiding gaan geven aan de hiervoor genoemde kinderopvangactiviteiten. M.a.w. hij wordt als directeur integraal verantwoordelijk voor het IKC waar De Triangel en Kinderopvang Bambi deel van uitmaken. Ondanks deze wijziging in organisatie en naam zal het christelijke karakter van de school blijven. Het schoolgebouw ‘Triangel Laag’ aan de Dalweg wordt stap voor stap verbouwd tot een volwaardig IKC om in de toekomst alle kinderen van ‘Triangel Hoog’ (Berkenhovenstraat), Triangel Laag en de Kinderopvang een veilige en vertrouwde plek te kunnen bieden om te spelen en te leren.

Buitenschoolse opvang De Triangel start per schooljaar 2020-2021

Vanaf 31 augustus 2020 start de Buitenschoolse opvang bij De Triangel. Van maandag tot en met vrijdag wordt er voor- en naschoolse opvang aangeboden in het schoolgebouw ‘Triangel Laag’ aan de Dalweg in Aalten. De BSO is geopend van 07:00 uur tot 08:30 uur en van 14:00 uur tot 18:30 uur. Op studiedagen en in de schoolvakanties is de BSO de hele dag open. Vervoer van- en naar de nieuwe BSO voor andere basisscholen in Aalten wordt kosteloos aangeboden door Bambi. Buitenschoolse opvang is er voor kinderen van groep 1 tot en met groep 8. Kinderen van vier tot dertien jaar oud zijn verschillend, de invulling van de buitenschoolse opvang is dat daarom ook. Kinderen weten zelf wat ze willen en kijken daarom samen met hun leidster naar de invulling van hun BSO-moment. Ouders spreken vaste dagdelen af met Bambi of werken met een flexibele planning.

Start Zwem-BSO en PeuterPlus

Zwem-BSO

Ook start vanaf 4 september weer een nieuwe groep kinderen op de Zwem-BSO. Iedere vrijdagmiddag gaan de kinderen met een pedagogisch medewerker van Bambi naar zwembad ’t Walfort en krijgen daar zwemles. Na de zwemles mogen ze nog even spelen op de BSO tot ze opgehaald worden. Hier zijn geen extra zwemleskosten aan verbonden (m.u.v. inschrijfgeld en diplomageld). Je betaalt dus alleen de opvangkosten. In 60 schoolweken behalen de kinderen hun A- en B-diploma.

Start PeuterPlus

Per 1 Januari 2021 start de PeuterPlus bij IKC de Triangel. PeuterPlus is de opvolger van de Peuterspeelzaal. Bij de PeuterPlus kunnen peuters zich (extra) voorbereiden op hun basisschooltijd. Via deze voor-en vroegschoolse educatie wennen kinderen aan het samen met andere kinderen de dag doorbrengen. Door de veilige omgeving leren peuters dat ze zich ook op andere plekken thuis voelen. De dagen zijn leuk, leerzaam en uitdagend. Door de plek in het schoolgebouw vindt de PeuterPlus letterlijk en figuurlijk aansluiting met de kleuters van De Triangel. Op deze manier wordt de stap naar de basisschool een stuk kleiner en natuurlijker. De openingstijden van de PeuterPlus zijn van 07:00 tot 18:30 uur. De PeuterPlus kent hierbij een ochtendprogramma (08:30-12:30 uur) en een middagprogramma (13:00-17:00 uur). Men kan kiezen voor het ochtend- en/of middagprogramma en dit aanvullen met verlengde opvang. Er zijn plannen om in de toekomst ook een kinderopvang te realiseren bij de Triangel. Zodra hier meer over bekend is, wordt dit gecommuniceerd.

Meer weten

Bel met Marja of Lianne

Wilt u uw kind(eren) aanmelden voor de BSO, Zwem-BSO of PeuterPlus op De Triangel?  Neem dan contact op met Marja of Lianne.

0543 473288 info@kinderopvangbambi.nl
Marja Rexwinkel en Lianne Westerveld
Administratie