Inloggen
kinderopvang
Ouders Medewerkers
Inloggen
gastouderbureau
Ouders Gastouders

Alle aandacht voor kinderen in de knel

De ontwikkeling van een kind hangt voor een groot deel af van de interactie met ouders of verzorgers. Dat geldt zeker in de eerste levensjaren. Later gaan andere contacten in hun leefwereld een steeds belangrijkere rol spelen. Liefdevolle zorg en aandacht is voor een kind de basis voor vertrouwen en is nodig om te groeien. Wanneer een kind dat niet ervaart en een voortdurend gevoel van onveiligheid heeft, komt die groei onder druk te staan. Het vertrouwen in anderen wordt kwetsbaar en kinderen ontwikkelen vaak een negatief zelfbeeld.

Daarom hebben kinderen die mishandeld, verwaarloosd of misbruikt worden, pedagogisch professionals nodig die goed zijn in de drie S’en: Signaleren, Samenwerken en Steun bieden. Precies wat jullie de hele dag doen. Het is een houding die je als professional ontwikkelt om meteen te handelen bij vermoeden van kindermishandeling (thuis, op school of op de opvang) of van huiselijk geweld. Natuurlijk altijd in samenspraak met één van onze aandachtsfunctionarissen.

de stappen van de meldcode

Signaleren

Signaleren

Kinderen vertellen zelden uit zichzelf over hun lastige (thuis)situatie of doen dat nogal verkapt. Zeker heel jonge kinderen hebben nog geen woorden om te laten horen wat er mis is. Zij hebben iemand nodig die hun problemen signaleert. Dat kan jij zijn. Als je ziet dat een kind zich plotseling anders gedraagt. Als je in een spontaan gesprekje met een kind tussen de regels door hoort dat het thuis niet zo goed gaat. Als je ontdekt dat je collega zich vaker even afzondert met een kind.

Samenwerken

Doe het niet alleen; dat is een belangrijk uitgangspunt van de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Je kunt advies vragen aan een collega, de aandachtsfunctionaris kindermishandeling of bel in overleg met je clustermanager Veilig Thuis voor advies.

Feiten en cijfers

Jaarlijks zijn bijna 119.000 kinderen (0-18 jaar) slachtoffer van kindermishandeling. Dat is ruim 3% van alle kinderen in Nederland.
Naar schatting wonen 60.000 kinderen in een gezin waar sprake is van huiselijk geweld. Hiervan zijn 25.000 kinderen daadwerkelijk aanwezig bij incidenten van huiselijk geweld.

Als de leeftijd van het kind het toelaat, zoek je vooral samen met een kind naar een oplossing. Zo krijgt een kind het gevoel gezien en gehoord te worden. Samenwerken met ouders is ook cruciaal. Je ziet vaak maar een deel van de situatie, waardoor je misschien een onduidelijk beeld hebt van wat er echt aan de hand is.

Bron: Augeo kinderopvangspecial kindermishandeling 2019.

Steun bieden

Kinderen in de knel hebben iemand nodig bij wie ze zich veilig voelen, die hen ziet en naar ze luistert als ze dat nodig hebben. Steun bieden kan heel eenvoudig zijn; even vragen hoe het gaat, samen een klusje doen, een schouderklopje of een knipoog. Het kan een klein gebaar zijn wat soms het verschil maakt. Ook een ouder of een collega die onder druk staat, heeft soms zo’n steuntje in de rug nodig. Vraag bijvoorbeeld wat je kan doen om hen even te ontzorgen. De kans dat (opvoedings)problemen uit de hand lopen, is vaak kleiner als je hen praktisch en/of  emotioneel ondersteunt.

Melden bij Veilig Thuis

Het blijft enorm belangrijk om grote zorgen over kinderen  te melden. Het werken met de Meldcode helpt om de cirkel van geweld te doorbreken en kindermishandeling geen toekomst te geven. Dat lukt alleen als ook alle professionals blijven melden.

 Wat gebeurt als je Veilig Thuis belt?

  • De medewerker luistert naar je verhaal, stelt je vragen en beantwoordt je vragen.
  • Komen jullie tot de conclusie dat verdere stappen nodig zijn, dan kan de medewerker je helpen om een melding te maken van je vermoedens.
  • Op basis van de melding doet Veilig Thuis zelf onderzoek naar de situatie of organiseren hulp voor het kind en het gezin.
  • Veilig Thuis houdt je op de hoogte wat er met de melding gebeurt.

Contact opnemen

Bel met Marja of Lianne

Heb je n.a.v. dit artikel vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op.

0543 473288 info@kinderopvangbambi.nl
Marja Rexwinkel en Lianne Westerveld