Inloggen
kinderopvang
Ouders Medewerkers
Inloggen
gastouderbureau
Ouders Gastouders

Beste ouders en gastouders,

14 december 2020

Sluiting gastouderopvang

Zoals jullie allemaal hebben meegekregen heeft premier Rutte zojuist aangekondigd dat de kinderopvang (en dus ook de gastouderopvang) weer moet sluiten voor ouders die geen vitaal beroep hebben vanaf woensdag 16 december 2020 t/m 17 januari 2021. Enorme teleurstelling toen dit bericht ons bereikte. Niet weer…. Wat hadden we gehoopt dat dit niet meer nodig was.

Een gevoel van verslagenheid overvalt je dan wel even. Dat zullen jullie ook herkennen. En toch duurt ook dat niet heel lang. We schakelen met zijn allen, schouders eronder en doen wat we kunnen en moeten doen. Dit zijn geen maatregelen die zomaar worden genomen, dus doen we dit samen weer voor een gemeenschappelijk doel: Corona onder controle krijgen. Een gevoel van saamhorigheid ontstaat ook onder de collega’s en samen met ouders en gastouders. We gaan hiermee dealen en elkaar helpen.

Noodopvang

We kunnen gelukkig putten uit ervaring. Net zoals de vorige lock down zal ook nu de opvang open blijven voor ouders die in een vitaal beroep werken. Denk aan beroepen in de zorg, onderwijs, voedselketen (van producenten, tot vervoerders en personeel in supermarkten) politie, enz. Als één van beide ouders een beroep heeft in deze sector kan de opvang doorgaan. Dit noemen we noodopvang. Ook kunnen zij gebruik maken van extra noodopvang indien nodig. Kinderopvang en gastouderopvang Bambi biedt noodopvang aan. Dus als ouders met een vitaal beroep extra opvang nodig hebben en niet bij hun gastouder terecht kunnen, kunnen zij zich bij ons melden. Ook ouders die nog niet bekend zijn bij Bambi. De gemeentes zijn hiervoor verantwoordelijk en de gemeente Aalten en de gemeente Oost Gelre hebben al aangegeven dit weer met onze samenwerking te gaan verzorgen.

Vergoeding

De branchevereniging bericht over de compensatieregeling het volgende: “Compensatieregeling voor ouders ‘met en zonder Kinderopvangtoeslag’. De compensatieregeling zoals die gold tijdens de sluiting dit voorjaar, wordt weer opgetuigd. Dit betekent dat de overheid alle ouders die gebruik maken van kinderopvang, dus zowel met als zonder recht op kinderopvangtoeslag, compenseert tot het maximum uurtarief. Het deel van het tarief dat daarboven ligt komt voor rekening van de kinderopvangorganisatie zelf. We verzoeken alle houders om deze compensatie net als in de vorige lockdown aan ouders te betalen. Ouders wordt verzocht om net als tijdens de sluiting van kinderopvang dit voorjaar, de facturen doorbetalen.”
De complete lijst van vitale beroepen en alle actuele maatregelen zullen de komende tijd
 worden vermeld op de website van de rijksoverheid. 
Houd ook goed het (gast)ouder-portaal in de gaten, daar zullen we actualiteiten vermelden.

Kerst Drive-Through geannuleerd

De organisatie was klaar, de voorpret volop aanwezig en de reacties van gastouders waren ook enthousiast….Zoals te begrijpen is, kunnen we met deze maatregelen niet anders dan de geplande kerst drive-through van aanstaande vrijdag NIET door laten gaan. Hoe en of we dit op een ander moment gaan doen, is op dit moment nog niet bekend.

Kinderen in kwetsbare gezinnen

Veel kinderen kijken uit naar de kerstvakantie en sommige kinderen zullen stiekem juichen dat ze nog iets langer niet naar school hoeven. Dat geldt echter niet voor alle kinderen. Corona brengt veel stress en spanning bij gezinnen en soms kan dat leiden tot onveilige situaties. We willen jullie vragen: houd oog voor elkaar en informeer eens hoe het gaat thuis. Extra hulp is vaak mogelijk, informeer daarvoor ook gerust bij ons. Ter inspiratie verwijzen we graag naar een online magazine dat eerder dit jaar is gepubliceerd door Augeo. 

Meer weten

Bel met Marja of Lianne

Heb je vragen? Blijf er niet mee rondlopen, maar bel ons! We zijn op werkdagen bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mailen of appen mag natuurlijk ook.

0543 473288 info@kinderopvangbambi.nl
Marja Rexwinkel en Lianne Westerveld
Administratie