Inloggen
kinderopvang
Ouders Medewerkers
Inloggen
gastouderbureau
Ouders Gastouders

Welkom bij 't Zunnekuuksken

‘t Zunnekuuksken is gevestigd in basisschool ’t Möllenveld . De ingang, aan de achterzijde van de basisschool, grenst aan het omsloten kleuterplein, waar ook door de peuters wordt gespeeld.

In de hal kunnen de peuters hun jas kwijt in hun eigen garderobetas. De kinderen kunnen snel zien waar hun jas hoort, doordat er een foto van het kind bij de betreffende tas hangt. In de hal bevindt zich ook een toiletgroep met twee peutertoiletten, een wastafel op peuterhoogte en een verschoonplek voor luierkinderen. Op deze plek kunnen de meegebrachte luiers voorzien van naam worden neergelegd.

Het aangrenzende lokaal is helemaal ingericht voor peuters. In deze fijne ruimte, spelen maximaal  8 kinderen onder begeleiding van één pedagogisch medewerker, van 8.00 tot 12.00 uur.

Zo ziet ons lokaal eruit

In het lokaal zijn verschillende speelhoeken gecreëerd ieder met een eigen speeldoel. De huishoek  met een keukentje en een kleine eettafel met stoeltjes, de bouwhoek met een garage, diverse blokken en gereedschap, de leeshoek is een rustige hoek waar kinderen op de bank een boekje kunnen lezen en een knutselhoek waar de peuters zelf mogen experimenteren met de materialen.

Verder is er een hoge tafel waaraan in een kleine groep of individueel activiteiten worden gedaan en een grote lage tafel waar alle kinderen samen kunnen puzzelen, een spelletje doen, hieraan wordt ook gegeten. De puzzel- en spellenkast staat naast deze lage tafel. De puzzels en spellen wisselen per thema.  Verder wordt er regelmatig gebruik gemaakt van de zand/watertafels.

Bij binnenkomst wordt het meegebrachte eten en drinken (de kinderen brengen zelf fruit en een beker drinken mee) op een hoekkastje bij de deur gezet.
Naast het hoekkastje hangt een foto van een kind dat die dag het hulpje mag zijn.

Hulpje zijn  is voor de kinderen een belangrijk onderdeel van het programma. Om de beurt mag ieder kind een dagje de juf helpen. Het mag de speciale activiteiten doen en is als eerste aan de beurt. Wil het graag naast de juf zitten dan mag dat zeker op deze dag. De peuters kijken ernaar uit om het hulpje te zijn. Het is ook een leerzame ervaring. Het kind leert om een activiteit te doen terwijl het in de belangstelling staat en bouwt zelfvertrouwen op doordat het door de herhaling precies weet wat het moet doen.

Een Dag bij 't Zunnekuuksken

Ouder en kind zoeken een speelplek, maken samen een puzzel of lezen een boekje. Er is ook gelegenheid om met de leidster informatie uit te wisselen. Daarna neemt de ouder afscheid van zijn peuter, er wordt nog even uitgebreid gezwaaid en als het nodig is, is er troost van de juf. Om 8.15 uur zijn alle kinderen aanwezig en alle ouders naar huis, er is tijd om te spelen met alle spelmaterialen in de daarvoor bestemde hoeken.
Rond kwart voor 9 wordt het kringliedje gezongen en zetten de kinderen hun stoel in de kring.
De kring staat bol van vaste rituelen die de kinderen houvast geven en waarbij ze zich gekend en gezien voelen.
We zingen eerst een goedemorgenlied, daarna worden alle kinderen individueel begroet. Onze klassenknuffel Puk heeft hierbij een rol en het hulpje mag Puk helpen bij die rol.
Via de dagritmekaarten bespreken we wat we deze morgen gaan doen. Het dagritme is grotendeels hetzelfde iedere morgen, dit geeft de kinderen houvast en structuur. Gaan dingen anders dan anders dan wordt dat op dit moment benoemd zodat de peuters weten wat er gebeurd.
Vast onderdeel van de kring is het ballenspel. In een mandje liggen vier ballen: een rode met een boos gezicht, een gele met een blij gezicht, de blauwe kijkt verdrietig en de groene is bang. We bespreken de kleuren en de emoties en tellen de ballen. Het hulpje mag één bal kiezen, deze emotie wordt extra benadrukt en we zingen het liedje dat bij deze bal hoort.

Na de kring is er tijd voor activiteiten. De ene keer is er een knutselactiviteit, de andere keer wordt er met een groepje kinderen of met een kind apart een spel gedaan. De activiteiten staan in het teken van het thema van het moment.  Er is ook uitgebreid de gelegenheid om in de hoek te spelen.

Werken met thema's

Op de groep wordt met ongeveer 6-wekelijks wisselende thema’s gewerkt. De thema’s kunnen over het seizoen gaan maar ook over iets dat kinderen regelmatig bezighoudt. Bijv. slapen, ziek zijn of de dierentuin. Ouders worden via de nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de thema’s en worden uitgenodigd ook zelf mee te denken en thuis mee te doen met het thema. Het kind leert zo extra veel doordat thuis herhaalt wordt wat het kind op de ’t Zunnekuuksken heeft gehoord en kan het  ook zijn ervaringen van thuis weer delen op de PeuterPlusgroep.

Om 9.45 uur ruimen we samen alle speelgoed op en gaan aan de lage tafel zitten. Daar doen we kort een themagericht spelletje en altijd het lied : ”Twee handen op de tafel”.
Het hulpje mag dan op de stip staan en alle kinderen uitnodigen om in “de trein” te stappen. Onder het zingen van het treinlied, gaan we naar de hal. De kinderen nemen plaats op de banken en gaan om de beurt naar de WC of worden verschoond. Natuurlijk mogen kinderen gedurende de morgen altijd naar de WC, tijdens dit gezamenlijke moment stimuleren we de zelfredzaamheid en de zindelijkheid van de peuters. Alle kinderen wassen hun handen. Pakken hun bekers en bakjes en gaan weer aan de lage tafel zitten. We zingen een smakelijk -eten-lied en draaien de zandloper om.
De zandloper loopt in een kwartier leeg. De kinderen krijgen zo enig tijdsbesef en kunnen zien hoe lang we nog eten. Als de zandloper leeg is, tellen we af van 10 naar 1. De kinderen die het op hebben mogen de bekers en bakjes wegzetten, de anderen  mogen nog een paar slokjes en/of hapjes nemen en mogen dan ook hun bekers en bakjes opruimen. We nemen hiervoor rustig de tijd, kinderen hoeven niet gehaast te eten. Tijdens het eten wordt er gezellig gekletst en hier en daar gestimuleerd om wat te eten of te drinken.

De tafel wordt door de kinderen schoongemaakt terwijl we het poetsliedjes zingen.
Daarna doen we de jassen aan en spelen we buiten. Op dat moment zijn ook van de kleuters buiten en spelen we samen op het plein. Soms is er interactie en leren peuters van de kleuters, soms gaat ieder zijn eigen gang, maar altijd leren kinderen zich te bewegen in en om te gaan met een grotere groep en weer andere kinderen.

Een dag vliegt zo voorbij...

Rond elf uur sluiten we het buiten spelen af met stamp- en springlied, dat ook door de kinderen van de basisschool wordt gezongen. De jassen gaan weer in de tassen en het is voorleestijd.
De kinderen nemen plaats in de leeshoek en de juf leest voor. Tijdens dit moment wordt er uitgebreid tijd genomen om de taal te stimuleren. We lezen het (thema)boek, praten erover en doen er soms nog een activiteit bij of zingen liedjes die bij het boek horen.

De resterende tijd spelen de kinderen aan de lage tafel. De ene keer met duplo, nopper of andere blokken. Een andere keer wordt er gekleid of getekend. Regelmatig mogen de kinderen aan het eind van de morgen met het zand in de zandtafel  in de hal spelen.

Tijdens het ophaalmoment is er nog kort gelegenheid om met de juf te praten over hoe de morgen is verlopen.

Op het plein staat een groot speeltoestel. Dit is helaas niet geschikt voor peuters. We leren de kinderen dan ook dat ze hier niet op mogen totdat ze op de basisschool zitten. De kinderen hebben dit meestal snel door en zoeken andere uitdagingen.

Kom erbij!

Bel met Marja of Lianne

Kom erbij! We zouden het leuk vinden als er nog meer peuters komen spelen en leren bij ‘t Zunnekuuksken. Bel voor de mogelijkheden met Marja of Lianne.

0543 473288 info@kinderopvangbambi.nl
Marja Rexwinkel en Lianne Westerveld
Administratie