Nieuws van collega's locatie IKC UnieK

1 jul 2019

Nieuws van collega's locatie IKC UnieK

Met de start van de zomervakantie zullen pedagogisch medewerksters Leonie en Annerieke met zwangerschapsverlof gaan. Pedagogisch medewerkster Renske Pennings zal gedurende het verlof van Leonie op de Biggetjesgroep werkzaam zijn. 

Vanaf september 2019 starten pedagogisch medewerkster Sanne Rutgers en Lotte Heupink structureel met het werken op de BSO. Zij zullen beide een vast aantal middagen in de week voor hun rekening nemen, samen met Judith, Tessa en Annerieke.

Pedagogisch medewerkster Annerieke gaat binnenkort genieten van haar zwangerschapsverlof. Lotte zal haar uren vervangen op de BSO.