Inloggen
kinderopvang
Ouders Medewerkers
Inloggen
gastouderbureau
Gegevens
tot 1 juli
Ouders Gastouders
Gegevens
vanaf 1 juli
Ouders Gastouders

Bij PeuterPlus bieden we kinderen van 2 tot 4 jaar, onder begeleiding van gekwalificeerde, ervaren pedagogisch medewerksters opvang aan. Spelenderwijs bereiden we kinderen voor op de basisschool doormiddel van een Voorschools Educatie programma, genaamd ‘startblokken’.

Onze dagindeling
Kinderen hebben behoefte aan regelmaat en rust, de dagen verlopen daarom ook zoveel mogelijk volgens een vast ritme. Tot ongeveer 9:15 uur kan je kind vrij spelen in de groepsruimte. Rond 9.15/9.30 uur wordt het speelgoed opgeruimd en gaan we gezamenlijk wat drinken en fruit eten. Tijdens dit groepsmoment is er aandacht voor taal (verhalen lezen, liedjes zingen) en het sociale aspect van de groep; het op de beurt wachten, fruit delen, niet door elkaar praten etc. Na het fruit eten gaan we gericht met het thema van dat moment aan het werk. We gaan knutselen, bewegen of een ander gerichte spelvorm met elkaar doen. Ook is er bij goed weer uiteraard ruimte om buiten te spelen. Rond 11.30 uur gaan we ons klaarmaken om gezamenlijk brood te eten.

Onze activiteiten
We bieden doelgericht activiteiten aan, gericht op de ontwikkeling van kinderen. Sommige zijn volledig geïntegreerd in de structuur van de dag, denk aan het sociale aspect tijdens tafelmomenten. Andere bieden we op gezette momenten door de dag heen aan. Deze specifieke ontwikkelingsgerichte activiteiten zijn gebaseerd op ons VVE programma Startblokken. We werken met een jaarplanning, waarbij jaarlijks alle competenties evenredig ingevuld worden. Deze competenties hebben betrekking op de volgende ontwikkelingsgebieden;

  • Sociaal emotionele ontwikkeling
  • Spelontwikkeling
  • Taalontwikkeling
  • Zintuiglijke ontwikkeling
  • Reken/wiskundige ontwikkeling
  • Motorische ontwikkeling

Bij afsluiten van een thema evalueren we of elk doel binnen het thema behaald is.

[/Kolom][Kolom]

Het eten
We bieden in de ochtend fruit aan en tussen de middag een broodmaaltijd. Voordat we aan tafel gaan, gaan we altijd eerst opruimen en worden, indien nodig, de handen gewassen. We werken met een vast ritueel aan tafel en beginnen altijd met het zingen van een lied. Ook met deze tafelmomenten splitsen we de groep in tweeën om zo rust te brengen en de aandacht te geven die voor je kind nodig is. We benaderen de kinderen positief en zorgen voor een prettige sfeer.

We bieden zowel bij het fruit als de broodmaaltijd geregeld variatie aan in fruit en belegsoorten, maar ook in brood, cracker of beschuit, alles vanuit een gezonde grondslag. Hierdoor leren kinderen verschillende smaken proeven en ontwikkelen ze, zo mogelijk, een bredere interesse voor gezond voedsel. Ook stimuleren we vroegtijdig uit een grote beker te drinken, wat de mondmotoriek van het kind bevordert. We beschikken over een protocol ‘Voeding’, welke op verzoek uiteraard in te zien is. Wanneer er kinderen zijn met een allergie kunnen ouders dit van te voren aangeven. Hiermee wordt uiteraard rekening gehouden. Kinderopvang Bambi werkt met duidelijke overzichten van allergieën en voedingsschema’s, zodat invalkrachten en stagiaires in één oogopslag zien wat er speelt.

U moet javascript aan hebben staan om dit formulier te kunnen versturen.
Bezoekadres Bambi
App ons!

Wij zijn ook te bereiken via WhatsApp